Letnja zvezda, Ivan V. Lalić


Vega, tišina na granici sluha,
Kristal od voća, svetla i vazduha,

Veliko oko zalebdele ptice,
Krila od pene i kostur od žice,
Nad toplim žitnim drhtajem ravnice
Sa zrikavcima od srebra i kruha,

Plavičast miris zapaljenog plina
Zgusnut u žiži sočiva visina,
Trag isparelog mora, krhotina
Vatre u roju metalastih muha,

Iver u mozgu mrtvih kormilara,
Svetlucav nakon svih plovidbi. Šara
Na koži mora, lakoj kao para.
Vega: tišina na granici sluha.


Iz ciklusa Četiri laude na temu zvezda, Argonauti i druge pesme, 1961.

Naslovna slika, Deneb, Alter i Vega, Nugraha Kasuma

arhiva