Vrt ljubavi, Vilijem Blejk

Oglasi idu ovdje

Ogledi o filosofiji umjetnosti, Hans-Georg Gadamer

Oglasi idu ovdje
Slika

Kruh Svetog Pavla, Predrag Matvejević

Oglasi idu ovdje

Moji pronalasci, Nikola Tesla

Slika

Mistično iskustvo cveta, Živodrag Živković

Sretenje, Nikola Vranjković

Slika

Metafora o umetnosti: Ogledalo, Boris Pasternak

Slika

Bartlbi i kompanija, Enrike Vila Matas

Napuštena odeća ronioca, Dželaludin Rumi

Slika

Assasino, Milan Mladenović

Slika

Molitva Fransoa Vijona, Bulat Okudžava

Slika

Na nešto me sjeća taj grad, Rade Šerbedžija, Arsen Dedić i Darko Rundek

Ostrvo, Jovan Zivlak

Srce, moje srce, Arhilohus sa Parosa

Nevidljivo zbivanje, Bela Hamvaš

Slika

Afrikanac, Žan Mari Gistav le Klezio

Slika

Corpus Barbaricum, Konstantinos Kavafis, Mahmud Darviš, Radomir D. Mitrić

Slika

Nabokovljev plavi, Lana Bastašić

Slika

Slijepac i pjesma, Muharem Bazdulj

Slika

Impotencija, erotika i književnost, Daliborka Kiš-Juzbaša

Slika

O Fizisu, Martin Hajdeger

Slika

O sintezi, Peter Sloterdijk

Slika

Dubina, Dragan Jovanović Danilov

Želja, Zvonimir Husić

Slika

Partitura za pjesmu i lutalicu, Nikola Đuretić

Venetska pjesma, Radomir D. Mitrić

Slika

Neopoziva smrt Venecije, Adrijana Šimanjska

Slika

Monogram, Odisej Elitis

Slika

U Bordelu muza: Triptih, Irvin Lejton, Čarls Bukovski, Huan Manuel de Prada

arhiva