Preobražaj, Franc Kafka


Preobražaj - prva dva poglavlja
I


Kad se Gregor Samsa jednog jutra prenuo iz nemirnih snova, ugledao je sebe u postelji pretvorenog u ogromnu bubu. Gregor je bio trgovački putnik i tog je jutra morao na posao kao i uvek jer je izdržavao celu porodicu. Gledao je po sobi i pogled mu se zadržao na jednoj slici koja je visila iznad radnog stola. Bila je to neka ilustracija koju je isekao iz novina i stavio je u lep pozlaćeni ram. Otac i majka su bili stari a sestra je imala 17 godina i bila je još mlada. Između ostalog Gregorov otac je dugovao neki novac Gregorovom šefu i zato je ovaj morao da trpi maltretiranja, bar dok ne vrati dug. Kasnio je na posao, prvo što se uspavao a drugo pošto se u svom novom telu teško snalazio i pošto je bio okrenut na leđa, nikako nije mogao da ustane iz kreveta već čitav sat. Majka, otac i sestra su mu uzalud kucali na vrata terajući ga da ustane, on je u početku govorio da će uskoro i da ne brinu, mada ga nisu čuli iako je on odgovarao. Čuo je i prokuristu koji je lično došao da se raspita zašto Gregor nije došao na posao. U pokušaju da ustane udario je glavu ali je nekako uspeo da padne sa kreveta nepovređen, uspravio se uz pomoć ormana pa se bacio do stolice i nekako sa stolicom prišao vratima. Za to vreme, majka je govorila da je on sigurno bolestan jer za 5 godina koliko radi nije izostao sa posla nikada i otac je dok je umirivao poslodavca poslao ćerku po doktora a služavku po bravara. Gregor je nekako ustima uspeo da otvori vrata i kada su ga videli, majka je pala u nesvest, prokurista je pobegao a otac je uzeo štap i počeo da juri Gregora u svoju sobu nazad. U toj jurnjavi nije vodio računa da ne povredi Gregora te ga je pošto je ovaj bio toliko širok da nije mogao onako položen na sve noge, kako uostalom bube i hodaju, da prođe kroz vrata nego se zaglavio- otac ga je na silu ugurao u sobu i pritom mu povredio nogu i trup. Raskrvavljen, Gregor je ležao u sobi u nesvesti. Otac zalupi vrata štapom i najzad se sve utiša.II
Kada se tek u suton probudio uz pomoć pipaka koje je tek sada naučio da ceni i koji su mu pomagali da se orijentiše otišao je do vrata ćopajući. Primetio je u sobi zdelu da mlekom, gladan, zario je glavu u činiju ali mu se mleko nije dopalo. Gregor je primetio da neko želi da uđe ali da ne sme. Zavukao se pod kanabe i tu se osetio vrlo udobno. Proveo je tu celu noć. Sestra je ujutru ušla u sobu i kada ga je videla ispod kanabeta toliko se uplašila da je odmah zalupila vrata. Ali kako se pokajala zbog svog ponašanja ubrzo se vratila i kako je videla da nije jeo, iznela je činiju i vratila se sa gomilom hrane koju je stavila na pod na novine. Gregor je, kada je ona izašla, toliko jeo da posle nije mogao da se vrati pod kanabe, ali je primetio da mu sveža hrana nije ukusna i da više voli onu bajatu. Nerviralo ga je što niko ne razgovara sa njim iako je bio svestan ba ga ne razumeju, on je njih razumeo. U kući je vladala neobična tišina i niko sem sestre nije ulazio u njegovu sobu. Da je Gregor mogao da govori sa sestrom i da joj se zahvali za pažnju bilo bi mu lakše. Jednom je sestra ušla u sobu ranije no obično i zatekla je Gregorija kako uspravljen na stolici gleda kroz prozor, izašla je odmah a on se vratio pod kanabe. Ona je primetila da on to radi često - gleda kroz prozor pa se trudila da kada čisti vrati stolicu do prozora. Greta je mnogo lepo svirala violinu i Gregor je želeo da joj na Božić saopšti kako je odlučio da je pošalje na akademiju koja je dosta skupa ali bi se on potrudio da zaradi dovoljno novca, sada ga je mučila činjenica da to neće moći da uradi i bio je jako nervozan. Primetio je da joj nije prijatno da ga gleda te je jednog dana, kako bi je poštedeo tog prizora - trebalo mu je 4 sata za taj posao, preneo na leđima čaršav na kanabe, raširio ga, te se sada kada je bio pod kanabetom nije mogla videti. Posle mesec dana otac i majka i dalje nisu ulazili u sobu ali su se kod Grete raspitivali, koliko je jeo kako je i ima li neke promene. Pošto je sada svojim telom vladao kako treba, da bi se razonodio počeo je da puzi po zidovima a posebno zadovoljstvo mu je pričinjavalo visenje sa plafona. Sestra je to primetila i kako bi mu omogućila što lakše kretanje pozvala je majku da joj pomogne jednog dana dok otac nije bio tu da pomere i iznesu nameštaj iz njegove sobe. Majka to nije želela, smatrajući da ako Gregor vidi da mu iznose stvari pomisliće da gube svaku nadu u njegov povratak međutim sestra ju je ubedila da to urade i iznesu celokupan nameštaj sa izuzetkom neophodnog kanabeta. Gregoru je sve to, povlačenje nameštaja po podu, stalno ulaženje i izlaženje žena, njihov razgovor, jako smetalo. Praznile su mu sobu; oduzimale mu sve što je voleo, orman, pisaći sto iz osnovne škole, i tako on jurnu iz svog skrovišta i četiri puta promeni pravac ne znajući šta prvo da spase, pa onda ugleda onu sliku dame sa krznom u pozlaćenom okviru, uspuza se uz zid i prilepi se uz staklo. Žene su tada ulazile u sobu i Greta kada ga vide kako stoji na zidu krijući sliku, pokuša majku da pod nekim izgovorom izvede iz sobe, međutim bi kasno i ova kada ga vide pade u nesvest. Sestra brzo ode da donese mirisno ulje kako bi se majka probudila i Gregor pođe za njom u želji da joj pomogne. Sestra ispusti jednu bočicu koja se razbi i malo povredi Gregora po licu, Greta uđe u Gregorovu sobu i zatvori vrata za sobom tako da Gregor osta u dnevnoj sobi, u očajanju prepuza svu sobu i zidove i pod, i iscrpljen pade na sto. Posle nekog vremena neko zakuca, bio je to otac u nekoj uniformi, najverovatnije bankarskoj, Gregor ode do vrata svoje sobe kako bi ocu pokazao da ima najbolju nameru da se vrati u svoju sobu, međutim, otac besan što je pobegao iz skrovišta poče da ga juri po sobi i da ga gađa jabukama. Jedna jabuka pogodi ga posred leđa i ozbiljno ga povredi. Majka, sada osvešćena, kleče pred muža moleći ga za Gregorov život. Od bolova nije više ni video samo je čuo da se vrata njegove sobe otvaraju i poslednjim atomima snage upuzao u sobu.


Franc Kafka


Prethodni Post Idući Post